Share
Campus Zuid

Campus Zuid

Campus Zuid, Amsterdam

tender tijdelijke studentenhuisvesting langs de Zuid-as.

 

Aan de Zuid-as in Amsterdam ontstaat een bruisend en gemengd stedelijk woon- studie en werkmilieu. Campus Zuid dient een constructieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van levendigheid, voorzieningen en de concentratie van een kenniscentrum. Campus Zuid is gefaseerd realiseerbaar en wordt opgebouwd uit herbruikbare woonunits en gevelelementen. Een sportveld en een grand café vormen belangrijke dragers van de Campus. Door ze middels een collectieve tuin met elkaar te verbinden wordt een optimale omgeving gecreëerd waar men kan verblijven en ontmoeten. De corridor-ontsluitingen, ruime balkons/serres en de geïntegreerde fietsenstallingen tillen de standaard van studentenhuisvesting in Amsterdam naar een hoog niveau.

 

Opdrachtgever: De Meeuw Bouwsystemen

Samenwerking met: Camelot Student Housing

Programma: 935 studentenwoningen, fietsenstalling, grand café

Locatie: Ravel, Amsterdam

Architect: MOPET architecten

Jaar: 2011-2012

BVO: 28.00m2

Info

  • Date : 10.09.2016